2016-04-04 08:19:04

Нагрузка на сервер на Thunder 3. 1ядро+1Гб обперативки

​В индексе 100к стариц, 10 доменов.